Phao bè loại chứa 12, hạ bằng cẩu, kiểu DKF+
Gọi / Zalo:  033 44 13586

Lượt xem: 2367 | Đánh giá:

Phao bè loại chứa 12, hạ bằng cẩu, kiểu DKF+

Giá: Liên hệ

Hãng sản xuất:

Chi tiết

L012DF00: VIKING Liferaft, davit launchable, 12 Persons, type DKF+

Approved according to SOLAS LSA-code, EC Directive 96/98/EC and USCG.

12 persons davit-launched liferaft. For use onboard commercial vessels, passenger vessels and offshore installations. The VIKING davit-launched liferafts is to be connected to the davit and then inflated at deck level, thus enabling the passengers to board the raft from deck. The liferaft is then launched to the water. Delivered in fibre-glass container.

 

Other Part number:

 • 1004537: Cradle, galvanized deck cradle complete with lashings for 4 persons throw-over-board liferaft in square container
 • L025DFS0: VIKING Liferaft, davit launchable (self-righting), 25 Persons, type DKFS
 • L004D000: VIKING Liferaft, throw overboard, 4 persons, type DK+.
 • L025DS10: VIKING Liferaft, throw overboard (self-righting), 25 persons, type DKS
 • 1010606: SART, S.701 search and rescue transponder for inflatable liferafts
 • 1004538: Cradle, galvanized deck cradle complete with lashings for 4-6 persons throw-over-board liferaft in square container
 • L004US01: VIKING Liferaft, 4 persons RescYou™ Pro
 • 1000012: Galvanized deck cradle
 • B.XXX-L    : Launching instruction, laminated for liferaft type: throw overboard from cradle.
 • 1000013: Galvanized deck cradle
 • 1000053: Galvanized deck cradle
 • L006D000: VIKING Liferaft, throw overboard, 6 persons, type DK+
 • F01172: VIKING Liferaft 25 DKFS+ liferaft for training purpose, Non SOLAS
 • L012D025: VIKING Liferaft 12 DK+TR
 • L012DF12: VIKING Liferaft 12 DKF+
 • L016D024: VIKING Liferaft 16 DK+TR, liferaft for training purpose, Non SOLAS
 • L016DF12: VIKING Liferaft 16 DKF+ liferaft for training purpose, Non SOLAS
 • L025D024: VIKING Liferaft 25 DK+TR, liferaft for training purpose, Non SOLAS
 • L025DF12: VIKING Liferaft 25 DKF+ liferaft for training purpose, Non SOLAS
 • L035DF12: VIKING Liferaft 35 DKF+ liferaft for training purpose, Non SOLAS
 • L016DF00: VIKING Liferaft, davit launchable, 16 Persons, type DKF+
 • L039DFS: VIKING Liferaft, davit launchable (self-righting), 39 Persons, type DKFS
 • B.7XX: Launching instruction, sticker poster for liferaft type: davit launchable liferafts.
 • L012DKR1: VIKING Liferaft, open reversible, 12 persons, type DKR
 • L008D000: VIKING Liferaft, throw overboard, 8 persons, type DK+
 • L050DS: VIKING Liferaft, throw overboard (self-righting), 51 persons, type DKS
 • L004U006: VIKING Liferaft, 4 persons, RescYou™
 • 1002727: Galvanized deck cradle
 • 1000014: Galvanized deck cradle
 • 1004327: Galvanized deck cradle
 • 1002921: Stainless steel deck cradle
 • 1003638: Stainless steel deck cradle
 • L020DF00: VIKING Liferaft, davit launchable, 20 Persons, type DKF+
 • L010D000: VIKING Liferaft, throw overboard, 10 persons, type DK+
 • L100DS: VIKING Liferaft, throw overboard (self-righting), 101 persons, type DKS
 • 1002923: Stainless steel deck cradle
 • L006US01: VIKING Liferaft, 6 persons RescYou™ Pro
 • 1002922: Stainless steel deck cradle
 • 1031219: Cradle, for RescYou™ UKL 4 persons yachting complete with lashings
 • 1031482: Cradle
 • 1031221: Rail mounting kit for RescYou™ line
 • 1003641: Hydrostatic release unit for liferafts, w/ shackle, Hammar H20
 • 1003519: Thermal protective aid, MK IV
 • L025DF00: VIKING Liferaft , davit launchable, 25 Persons, type DKF+
 • L025DKR1: VIKING Liferaft, open reversible, 25 persons, type DKR
 • L012D000: VIKING Liferaft, throw overboard, 12 persons, type DK+
 • L150DS: VIKING Liferaft, throw overboard (self-righting), 150 Persons, type DKS
 • L008U006: VIKING Liferaft, 8 persons, RescYou™
 • 1008616: Special shackle
 • 1003987: Rack for one liferaft
 • 1000184: Hydrostatic release unit
 • 1012054: Cradle, GRP for vertical installation, complete with lashings
 • 1000407: Universal lashing arrangement
 • L008US01: VIKING Liferaft, 8 persons RescYou™ Pro
 • 1003076: Lashing for all davit launchable liferafts in cradles or on sandwick rack
 • L035DF00: VIKING Liferaft, davit launchable, 35 Persons, type DKF+
 • L016D000: VIKING Liferaft, throw overboard, 16 persons, type DK+
 • 1003355: Slip hook for lashing, pelican
 • 1004994: Slip hook WICHARD 3T with red release strap
 • L050DKR: VIKING Liferaft, open reversible, 50 persons, type DKR
 • L020D000: VIKING Liferaft, throw overboard, 20 persons, type DK+
 • L100DKR: VIKING Liferaft, open reversible, 101 persons, type DKR
 • L025D000: VIKING Liferaft, throw overboard, 25 persons, type DK+
 • L006IBA0: VIKING Liferaft, open reversible, 6 persons, type IBA
 • L012IBA0: VIKING Liferaft, open reversible, 12 persons, type IBA
 • 1000346: Boat equipment, plastic bailer
 • L020IBA: VIKING Liferaft, open reversible, 20 persons, type IBA
 • 1032814: Thermal Protective Aid (TPA)
 • 1004147: Ramp for two liferafts
 • 1004191: Ramp for two liferafts
 • 1015772: Ramp for two liferafts
 • 1000314: Liferaft equipment, can opener: 3 pcs.
 • 1000326: Mirror for daylight signalling. Dimensions: 100mm * 100mm
 • 1000333: Sponge, set of 2
 • 1000341: Storm matches, (Fusee), 1 bottle of 25 pcs, in a plastic bag
 • 1000351: Scissor
 • 1001620: Signal whistle, colour: Orange
 • 1003682: Fishing tackle
 • 1003809: Rescue quoit with line
 • 1004926: Torch light
 • 1011029: Bellows
 • 1006913: Launching instruction, sticker poster for liferaft type: davit launchable liferafts with Thanner hook system. DANISH/ ENGLISH.
 • 1007547: Launching instruction, sticker poster for liferaft type: MOR - Means of Rescue with shackle.
 • 1007548: Launching instruction, sticker poster for liferaft type: MOR - Means of Rescue with hook.
 • L016D0014AC5: VIKING Polar liferaft, throw overboard, 16 person
 • L016DF0014AC5: VIKING Polar liferaft, davit-launched, 16 person
 • L020DF0014AC5: VIKING Polar liferaft, davit-launched, 20 person
 • L025D0014AC5: VIKING Polar liferaft, throw overboard, 25 person
 • L025D0014AC5: VIKING Polar liferaft, throw overboard, 6 person
 • L025DF0014AC5: VIKING Polar liferaft, davit-launched, 25 person
 • L025DFS114AC5: VIKING Polar liferaft, davit-launched, self righting, 25 person
 • L035DF0014AC5: VIKING Polar liferaft, davit-launched, 35 person
 • LO20D0014AC5: VIKING Polar liferaft, throw overboard, 20 person
 • L035D000: VIKING Liferaft, throw overboard, 35 persons, type VIKING DK+
 • 1018867: Grab bag
 • 1018868: Grab bag
 • 1018869: Grab bag
 • 1025508: VIKING Coastal container
 • Container: VIKING Container for yachting RescYou™ liferafts
 • L006U006: VIKING Liferaft, 6 persons, RescYou™
 • L006UCL0: VIKING RescYou™ Coastal liferaft
 • Valise: VIKING Valise for yachting RescYou™ liferaft
 • 1000312: First aid kit, softpack
 • 1000315: Emergency ration, SevenOcean, 500 g.
 • 1000313: Emergency drinking water, SevenOcean, ½ liter
 • L025IBA0: VIKING Liferaft, open reversible, 25 persons, type IBA
 • 1005823: Instructions for how to survive, Language: DANISH/ENGLISH/FRENCH/SPANISH/ITALIAN
 • L050IBA: VIKING Inflatable buoyant apparatus, 50 persons, type IBA
 • 1005824: Instructions for life-saving signals, language: DANISH/ENGLISH/FRENCH/SPANISH/ITALIAN
 • L100IBA: VIKING Inflatable buoyant apparatus, 100 persons, type IBA
 • L150IBA: VIKING Inflatable buoyant apparatus, 150 persons, type IBA
 • 25UT-RS: VIKING 25UT-RS
 • L012MOR0: VIKING Liferaft, means of rescue, 12 persons, MOR
 • 1014096: Hydrostatic release unit for liferafts, 4m release depth., Hammar H20
 • 1010315: Hydrostatic release unit for small liferafts with 4-12 persons capacity, w/o shackle, Hammar H20
 • 1008347: Shackle for Hammar H20 hydrostatic release unit
 • 1000415: Weak link for Thanner DK 84 hydrostatic release unit
Bình luận
Viết bình luận cho sản phẩm này:

Hãy bấm vào nút dưới đây để mở form bình luận:

Giới thiệu

Hoạt động kinh doanh của TESIN chủ yếu tập trung vào việc Cung cấp thiết bị của các hãng sản xuất do TESIN là đại diện ở Việt Nam, đồng thời... [Xem tiếp]

 

  024 6261 5111
  info(a)tesin.com.vn
  h3llomrthao
  h3llomrthao

 

Bản đồ

Đường đến TESIN

Văn phòng:

Tầng 9, #905 Tòa C6-K2, Mỹ Đình 1, Hà Nội