Bộ điều khiển đóng mở van - chạy điện ITQ
Gọi / Zalo:  033 44 13586

Lượt xem: 3963 | Đánh giá:

Bộ điều khiển đóng mở van - chạy điện ITQ

Giá: Liên hệ

Hãng sản xuất:

Chi tiết

ITQ0100

ITQ 0100

Compact and robust design suitable for butterfly valve & damper automation

Standard weatherproof(IP67) (Optional Explosion Proof (Ex II B T4 and IP68)

Aluminum alloy housing with epoxy polyester coated outside

Output Torque: 100Nm (10Kg.m)

 

Technical Specification

Model

ITQ0100

Rated Torque (Nm)

100Nm (10Kg.m)

Operating Time (Sec) 110/220VAC(50Hz)

21sec

Operating Time (Sec) 110/220VAC(60Hz)

18sec

Max. Bore Size (mm)

 

Key ( )

22mm

Square ( )

20mm

Motor Insulation Class

F

 Amp Draw

Main Power

50Hz(Running/Max)

60Hz(Running/Max)

110 Volt

0.98/1.25

1.10/1.35

220 Volt

0.52/0.72

0.58/0.75

380 Volt

0.43/0.85

0.33/0.65

440 Volt

0.59/0.98

0.42/0.84

24VDC

2.8/4.5

No. of Handwheel

10

ISO 5211 Mounting Flange

ISO F07 flange

Weight ( Kg )

7Kgs

  

ITQ0160/0240

 

ITQ 0160-0240

 

Compact and robust design suitable for butterfly valve & damper automation

Standard weatherproof(IP67) (Optional Explosion Proof (Ex II B T4 and IP68)

Aluminum alloy housing with epoxy polyester coated outside

Output Torque: 160Nm (16Kg.m), 240Nm (24Kg.m)

 

Technical Specification

Model

ITQ0160/0240

Rated Torque (Nm)

160Nm (16Kg.m), 240Nm (24Kg.m)

Operating Time (Sec) 110/220VAC(50Hz)

26sec

Operating Time (Sec) 110/220VAC(60Hz)

22sec

Operating Time (Sec) 24VDC

33(ITQ0160)/34(ITQ0350)

Max. Bore Size (mm)

 

Key ( )

25mm

Square ( )

23mm

Motor Insulation Class

F

 Amp Draw

Main Power

50Hz(Running/Max)

60Hz(Running/Max)

110 Volt

(1.60/2.26),(1.62/2.26)

(1.70/2.38),(1.72/2.38)

220 Volt

(0.85/1.07),(0.87/1.07)

(0.90/1.12), (0.90/1.12)

380 Volt

(0.30/0.60), (1.62/2.26)

(0.30/0.59), (0.32/0.59)

440 Volt

(0.30/0.69), (0.32/0.69)

(0.30/0.59), (0.32/0.65)

24VDC

(1.8/3.2), (2.4/4.8)

No. of Handwheel

12

ISO 5211 Mounting Flange

ISO F07/10 flange

Weight ( Kg )

15Kgs

  

 

ITQ0350/0500

ITQ 0350-0500

 

Compact and robust design suitable for butterfly valve & damper automation

Standard weatherproof(IP67) (Optional Explosion Proof (Ex II B T4 and IP68)

Aluminum alloy housing with epoxy polyester coated outside

Output Torque: 350Nm (35Kg.m), 500Nm (50Kg.m)

 

Technical Specification

Model

ITQ0350/0500

Rated Torque (Nm)

350Nm (35Kg.m), 500Nm (50Kg.m)

Operating Time (Sec) 110/220VAC (50Hz)

31sec

Operating Time (Sec) 110/220VAC(60Hz)

26sec

Operating Time (Sec) 24VDC

31(ITQ0350)/37(ITQ0500)

Max. Bore Size (mm)

 

Key ( )

40mm

Square ( )

34mm

Motor Insulation Class

F

 Amp Draw

Main Power

50Hz(Running/Max)

60Hz(Running/Max)

110 Volt

(1.72/2.87), (3.60/4.84)

(1.80/2.87), (3.90/4.94)

220 Volt

(0.92/1.38), (1.50/2.32)

(0.95//1.37), (1.60/2.34)

380 Volt

(0.32/0.77), (0.52/1.27)

(0.32/0.74), (0.56/1.23)

440 Volt

(0.35/0.88), (0.55/1.52)

(0.35/0.83), (0.58/1.36)

24VDC

(3.8/7.6), (4.6/8.0)

No. of Handwheel

14

ISO 5211 Mounting Flange

ISO F10/12 flange

Weight ( Kg )

20Kgs

  

 

ITQ0800/1100

ITQ 0800-1100

 

Compact and robust design suitable for butterfly valve & damper automation

Standard weatherproof(IP67) (Optional Explosion Proof (Ex II B T4 and IP68)

Aluminum alloy housing with epoxy polyester coated outside

Output Torque: 800Nm (80Kg.m), 1100Nm (110Kg.m)

 

Technical Specification

Model

ITQ0800/1100

Rated Torque (Nm)

800Nm (80Kg.m),1,100Nm (110Kg.m)

Operating Time (Sec) 110/220VAC (50Hz)

39sec

Operating Time (Sec) 110/220VAC(60Hz)

32sec

Operating Time (Sec) 24VDC

N/A

Max. Bore Size (mm)

 

Key ( )

48mm

Square ( )

40mm

Motor Insulation Class

F

Amp Draw

(ITQ0800),(ITQ1100)

  

Main Power

50Hz(Running/Max)

60Hz(Running/Max)

110 Volt

(3.90/7.20), (3.90/7.20)

(4.20/7.20), (4.30/7.20)

220 Volt

(2.05/3.76), (2.15/3.76)

(2.20/3.70), (2.30/3.70)

380 Volt

(0.82/1.76), (0.84/1.76)

(0.88/1.68), (0.90/1.68)

440 Volt

(0.82/1.98), (0.84/1.98)

(0.88/1.88), (0.88/1.88)

24VDC

N/A

No. of Handwheel

17

ISO 5211 Mounting Flange

ISO F12/14 flange

Weight ( Kg )

25Kgs

  

 

ITQ2000/3000

ITQ 2000-3000

 

Compact and robust design suitable for butterfly valve & damper automation

Standard weatherproof(IP67) (Optional Explosion Proof (Ex II B T4 and IP68)

Aluminum alloy housing with epoxy polyester coated outside

Output Torque: 2,000Nm (200Kg.m), 3000Nm (300Kg.m)

 

Technical Specification

Model

ITQ2000/3000

Rated Torque (Nm)

2,000Nm (200Kg.m),3,000Nm (300Kg.m)

Operating Time (Sec) 110/220VAC (50Hz)

59sec

Operating Time (Sec) 110/220VAC(60Hz)

50sec

Operating Time (Sec) 24VDC

N/A

Max. Bore Size (mm)

 

Key ( )

75mm

Square ( )

64mm

Motor Insulation Class

F

Amp Draw

(ITQ2000),(ITQ3000)

  

Main Power

50Hz(Running/Max)

60Hz(Running/Max)

110 Volt

(4.60/11.1), (6.50/11.4)

(4.40/10.6), (6.90/11.0)

220 Volt

(2.48/4.68), (3.08/4.75)

(2.71/4.51), (3.58/4.76)

380 Volt

(1.26/3.80), (1.93/3.63)

(1.14/3.460), (1.82/3.30)

440 Volt

(1.51/4.01), (2.00/4.49)

(0.88/1.88), (0.88/1.88)

24VDC

N/A

No. of Handwheel

13

ISO 5211 Mounting Flange

ISO F16 flange

Weight ( Kg )

42Kgs

  

ITQ6000/9000

ITQ 6000-9000

Compact and robust design suitable for butterfly valve & damper automation

Standard weatherproof(IP67) (Optional Explosion Proof (Ex II B T4 and IP68)

Aluminum alloy housing with epoxy polyester coated outside

Output Torque: 6,000Nm (600Kg.m), 9000Nm (900Kg.m)

 

Technical Specification

Model

ITQ6000/9000

Rated Torque (Nm)

6,000Nm (600Kg.m),9,000Nm (900Kg.m)

Operating Time (Sec) 110/220VAC (50Hz)

178sec

Operating Time (Sec) 110/220VAC(60Hz)

149sec

Operating Time (Sec) 24VDC

N/A

Max. Bore Size (mm)

 

Key ( )

120mm

Square ( )

100mm

Motor Insulation Class

F

Amp Draw

(ITQ6000),(ITQ9000)

  

Main Power

50Hz(Running/Max)

60Hz(Running/Max)

110 Volt

(4.60/11.1), (6.50/11.4)

(4.40/10.6), (6.90/11.0)

220 Volt

(2.48/4.68), (3.08/4.75)

(2.71/4.51), (3.58/4.76)

380 Volt

(1.26/3.80), (1.93/3.63)

(1.14/3.460), (1.82/3.30)

440 Volt

(1.51/4.01), (2.00/4.49)

(1.11/3.74), (1.93/4.09)

24VDC

N/A

No. of Handwheel

39

ISO 5211 Mounting Flange

ISO F25/30 flange

Weight ( Kg )

152Kgs

 

Bình luận
Viết bình luận cho sản phẩm này:

Hãy bấm vào nút dưới đây để mở form bình luận:

Giới thiệu

Hoạt động kinh doanh của TESIN chủ yếu tập trung vào việc Cung cấp thiết bị của các hãng sản xuất do TESIN là đại diện ở Việt Nam, đồng thời... [Xem tiếp]

 

  024 6261 5111
  info(a)tesin.com.vn
  h3llomrthao
  h3llomrthao

 

Bản đồ

Đường đến TESIN

Văn phòng:

Tầng 9, #905 Tòa C6-K2, Mỹ Đình 1, Hà Nội