Tổng hợp thiết bị làm hàng kín tàu dầu / hóa chất
Gọi / Zalo:  033 44 13586

Tổng hợp thiết bị làm hàng kín tàu dầu / hóa chất

Thiết bị làm hàng kín là một phần của hệ thống kiểm soát hơi (VAPOUR CONTROL SYSTEMS) trên tàu dầu / hóa chất. Hiện nay, các cảng dần nâng cao tiêu chuẩn đối với tàu dầu / hóa chất phải hoàn thiện dần hệ thống kiểm sát hơi, trong đó nhắc đến các trang thiết bị làm hàng kín.

 

 

Vậy thiết bị làm hàng kín được định nghĩa thế nào?

Theo DNV, các thiết bị bao gồm:

Sec. 3 –Instrumentation

A. Cargo Gauging

A 100 Cargo Tank Gauging Equipment

B. Cargo Tank Level Alarms

B 100 High level alarm

B 200 Overfill Alarm

C. Vapour Pressure Alarms

C 100 General

Trong đó chỉ rõ:

-          Hệ thống đo hàng kín: (1) Không yêu cầu mở hầm khi đo hàng, (2) Hiển thị mức trên buồng làm hàng.

-          Hệ thống 9598%: Độc lập mức 95 và 98% đồng thời độc lập với hệ thống khác

-          Báo áp lực hầm hàng: Hiển thị và báo động áp suất hầm hàng tại buồng làm hàng

 

Ngoài ra, để phục vụ làm hàng kín, một số qui định khác yêu cầu thiết bị báo nhiệt độ hầm hàng, tuy nhiên không yêu cầu cụ thể 1 hầm phải gắn bao nhiêu điểm báo nhiệt độ. Các tàu thường chọn chỉ báo ở khoảng cách boong 2m đến giữa hầm hàng.

 

Dưới đây là một số miêu tả các thiết bị làm hàng kín:

 

 Thước đo dầu MMC (đo danh giới dầu nước)

 

Van kín khí trên mặt boong cho thước đo dầu 

Thước đo dầu MMC kèm van kín khí

 

Van thở tốc độ cao, dùng cân bằng áp lực hầm hàng
Van thở tốc độ cao, dùng cân bằng áp lực hầm hàng

 

By TESIN VIỆT NAM

Giới thiệu

Hoạt động kinh doanh của TESIN chủ yếu tập trung vào việc Cung cấp thiết bị của các hãng sản xuất do TESIN là đại diện ở Việt Nam, đồng thời... [Xem tiếp]

 

  024 6261 5111
  info(a)tesin.com.vn
  h3llomrthao
  h3llomrthao

 

Bản đồ

Đường đến TESIN

Văn phòng:

Tầng 9, #905 Tòa C6-K2, Mỹ Đình 1, Hà Nội